Geografiske Indikationer

De såkaldte Geografiske Indikationer (GI) er reguleret gennem fællesskabslovgivningen i EU. Således er der en række forordninger, der fastsætter en særlig beskyttelse for visse geografiske betegnelser.

Oplysninger om, hvilke Geografiske Indikationer, der er beskyttet efter fælleskabslovgivningen, kan findes på EUIPO's hjemmeside.

Styrelsen vil normalt ikke henvise til, at mærker, der består af en Geografisk Indikation, er beskrivende. Derimod vil styrelsen sædvanligvis henvise til, at mærket er i strid med lov. Derudover vil sådanne mærker typisk også være uden særpræg.