INN-navne

INN er en forkortelse for International Nonproprietary Names, der er navne for farmaceutiske substanser eller aktive farmaceutiske ingredienser, der registreres af WHO. Disse navne friholdes fra registrering i forhold til bl.a. farmaceutiske præparater, idet de kan angive en beskaffenhed ved disse, nemlig at varen indeholder den pågældende substans.

WHO's liste over gældende INN's kan findes her samt i tillæg her.

Efter styrelsens praksis er mærker, der er accepteret som INN-navne, eller som med en uvæsentlig ændring svarer hertil, udelukket fra registrering, da de mangler særpræg.

Eksempler på mærker, der er fundet at ligge for tæt på et accepteret INN-navn, er bl.a. følgende:

RANITISTAD (VR 1993 03970, V 34/94), der blev anset for at ligge for tæt på INN-navnet Ranitidine

CITAPRAM (VA 2003 03913, AN 2005 00017), der blev anset for at ligge for tæt på INN-navnet Citalopram

CARTEOL (VA 2004 00520), der blev anset for at ligge for tæt på INN-navnet Carteolol

Derimod er mærket DIZEM (VR 2000 05874, AN 2002 00025) accepteret, selvom mærket er fuldstændig indeholdt i INN-navnet Diltiazem.