INN-stammer

INN-stammer anvendes til at danne INN-navne. INN er en forkortelse for International Nonproprietary Names, der er navne på farmaceutiske substanser eller aktive farmaceutiske ingredienser, der registreres af WHO. Disse navne friholdes fra registrering i forhold til bl.a. farmaceutiske præparater, idet de kan angive en beskaffenhed ved disse, nemlig at varen indeholder den pågældende substans.

Tilsvarende friholdes også INN-stammer, da disse anvendes i INN-navnene for at angive, hvilken farmakologisk gruppe et givet farmaceutisk præparat eller lign. er tilknyttet. INN-stammer kan således ligesom de egentlige INN-navne angive en egenskab ved f.eks. farmaceutiske præparater.

Imidlertid vil en INN-stamme ikke på samme måde som et INN-navn give en fuldstændig klar henvisning til, hvilket aktivstof præparatet indeholder, men i stedet kategoriserer præparatet inden for en bestemt gruppe af præparater. Derfor vil et varemærke også kun anses for at indeholde en sådan deskriptiv beskaffenhedsangivelse, hvis varemærket er identisk eller næsten identisk med en INN-stamme.