At overvinde en hindring om at mærket strider mod lov