Mærker der indeholder ordet "kildevand"

Det fremgår af bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand (BEK nr. 1015 af 10/12/2003.), at ordet "kildevand" kun kan indgå i et varemærke, hvis det opfylder en række nærmere betingelser.

I bekendtgørelsens § 16 i står der, at ordet kildevand er forbeholdt vand der opfylder:

 1)   fremstillingsbetingelserne i § 5,

2)   de mikrobiologiske krav i §§ 6-9,

3)   bestemmelserne om mærkning i § 12, stk. 1, nr. 2, og stk. 3, § 13 og § 15,

4)   indvindings- og markedsføringsbetingelserne i bilag 2, samt

5)   kravene i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, bilag 1, del B og C samt bilag 4.

I praksis har det betydet, at vi har afvist Blokhus Kildevand (VA 2008 01765) for følgende varer "kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholiske drikkevarer", mens vi har accepteret det for "mineralvande og kulsyreholdige mineralvande" i klasse 32.