Mærker som indeholder ØKO- eller ECO-

Vi har tidligere afvist mærker, som indeholder forstavelsen ØKO- eller ECO- med henvisning til varemærkelovens § 14, nr. 1 medmindre varefortegnelsen udelukkende omfattede økologiske varer. Ligeledes har styrelsen også henvist til, at visse varemærker indeholdende forstavelsen ØKO- eller ECO- kan være i strid med lovgivningen vedrørende emballeringen og markedsføringen af kemiske produkter, jf. klassificeringsbekendtgørelsens § 41, stk. 2..

Vi har dog revideret denne praksis, da vi ikke med sikkerhed kan fastslå, om et mærke er i strid med den danske økologilovgivning eller EU-forordningen om produktion og mærkning af økologiske produkter, dels fordi det er uklart, hvilke varer der er omfattet af økologiloven, og dels fordi der med tiden er flere og flere varer, som falder inden for en almindelig definition af økologi. Vurderingen af om (og i forhold til hvilke varer) et varemærke er omfattet af forbuddene i økologilovgivningen ligger uden for styrelsens kompetence, hvorfor styrelsen ikke vil henvise til, at sådanne mærker kan være i strid med lovgivningen vedrørende økologi.

Tilsvarende ligger det også uden for styrelsens kompetence at vurdere, om et mærke kan være i strid med klassificeringsbekendtgørelsens § 41, stk. 2, vedrørende emballering og markedsføring af visse kemiske produkter, idet der i denne vurdering undertiden kan tages hensyn til den konkrete måde, hvorpå de pågældende produkter rent faktisk markedsføres. Styrelsen vil derfor heller ikke henvise til, at sådanne mærker kan være i strid med klassificeringsbekendtgørelsens § 41, stk. 2.

Er der derimod tale om, at det ansøgte mærke indeholder ØKO-mærket, vil styrelsens henvise til, at mærket er i  strid med varemærkelovens § 14, nr. 3, idet der er tale om et tegn, der har offentlig interesse, ligesom ØKO-mærket indeholder den danske kongekrone.

Endelig vil styrelsen også vurdere, om mærket i sin helhed har det nødvendige særpræg.