Mærker som vedrører mejeriprodukter

Navngivningen af mejeriprodukter er indgående reguleret. Eksempelvis bliver smørbekendtgørelsen overtrådt, hvis et varemærke fejlagtigt giver indtryk af, at et produkt er et smørprodukt. Af bekendtgørelsen om konsummælk følger, at man ikke må føje supplerende betegnelser til "mælk". I følge margarineloven må man ikke benytte ordene "mælk", "fløde", "smør" og "mejeri" eller lignende betegnelser om margarine-produkter. Heller ikke angivelser på fremmede sprog med lignende indhold vil blive accepteret.

Styrelsen afgjorde i indsigelsen mod mærket MP693993 SMØRA, at ordet var et fantasiord, med særpræg for bl.a. "smør" i klasse 29 og derfor heller ikke i strid med lov. Styrelsen mente heller ikke, at mærket var vildledende. Denne afgørelse blev delvist omgjort i AN 2002 00081 af Ankenævnet for Patenter og Varemærker, idet ankenævnet ikke mente, at mærket var i strid med lov, men at mærket var beskrivende for smør og vildledende for andre varer end smør.Opdateret: 4. juli 2014