Form, der følger af varens egen karakter, nødvendig for at opnå et teknisk resultat eller giver væsentlig værdiOpdateret: 2. januar 2020