Mærker som indeholder en beskyttet titel

Visse titler på uddannelser er beskyttede og må kun benyttes af personer, der opfylder betingelserne for at kunne bære titlen. Som eksempel kan nævnes autoriseret psykolog, advokat, landinspektør og statsautoriseret revisor.

Beskyttelsen af sådanne titler vil ofte være fastsat ved lov, og det er følgelig kun personer, der efter loven har tilladelse til at anvende titlen, der kan få registreret et mærke, hvoraf denne titel fremgår.

Findes en sådan tilladelse ikke, afslås mærket, jf. varemærkelovens § 14, stk. 1, nr. 2.Opdateret: 5. december 2019