Ændringer vedrørende fuldmægtig

Vælger mærkeindehaver en fuldmægtig eller en ny fuldmægtig vil dette blive noteret i registreret, når mærkeindehaver informerer styrelsen herom.

Både fysiske og juridiske personer kan stå opført som fuldmægtig.

I visse situationer kræves det, at der indsendes en fuldmagt, førend en fuldmægtig kan noteres i registret.

Styrelsen kan i medfør af Varemærkelovens § 37 opfordre varemærkeindehavere til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som kan repræsentere indehaveren i alt vedrørende ansøgningen og registreringen.

Bestemmelsen finder anvendelse i de tilfælde, hvor styrelsen skønner, at en fuldmægtig er nødvendig af hensyn til varetagelse af indehaverens interesser. Det kan fx være tilfældet, hvor ansøger ikke kan kommunikere på dansk eller et andet sprog, som beherskes af styrelsen.

Der er ikke knyttet retsvirkninger til undladelse af at udpege en fuldmægtig, så som afslag på ansøgningen eller ophævelse af en registrering.