Indehaver ændrer navn eller adresse

Hvis mærkeindehaver ændrer navn, vil det nye navn blive noteret i registret, når mærkeindehaver informerer styrelsen skriftligt herom. Når en person eller virksomhed ændrer navn, vil styrelsen kun, hvis der er tvivl om rigtigheden af navneændringen, kræve dokumentation i form af en kopi af et navneændringsbevis, en kopi af en vielsesattest eller en kopi af en udskrift fra et officielt register.

Styrelsen noterer ligeledes ændringer i indehavers adresseforhold, når styrelsen får meddelelse om ændringerne.

Da opkrævning af blandt andet fornyelsesgebyr sendes til den adresse, som fremgår af registret, er det vigtigt, at det er den korrekte adresse. Ellers kan mærkeindehaver risikere, at registreringen ikke bliver fornyet og dermed udløber. Når styrelsen får breve retur på grund af forkert adresse, gør styrelsen et stort arbejde for at finde frem til mærkeindehavers nye adresse. Styrelsen er dog ikke forpligtet til at finde frem til mærkeindehavers nye adresse, og der er ikke sikkerhed for, at eftersøgningsarbejdet lykkes.