Indehaverens konkurs

Går en mærkeindehaver konkurs, indgår varemærkerettigheder i konkursboet. Konkursboet bestyres af en kurator, som skifteretten har beskikket.

Hvis styrelsen skal notere konkursen, kræves som dokumentation en kopi af skifteretsattesten, der indeholder navnet på kurator, eller en skriftlig underretning fra den advokat, der er blevet beskikket som kurator.

Hvis varemærkerettigheden ikke bliver overdraget under konkursen, kan mærket slettes, jf. reglerne i varemærkelovens § 31 om udslettelse, hvis der ikke findes en indehaver.