Mærkeændringer

Varemærker er et udtryk for den tid, som de er skabt i. Nogle mærker består i mange år i uændret form, mens andre bliver ændret.

Bruger man sit varemærke i en anden form end den, hvori mærket er registreret, risikerer man at få problemer med at opfylde brugspligten. Man bør derfor overveje at søge mærket registreret i den form, hvori det bruges.

Varemærkelovens § 24 giver indehaveren en mulighed for inden for snævre grænser at modernisere og ændre sit registrerede mærke. Dette gælder både i ansøgningsfasen og i registreringsfasen. Bestemmelsen om mærkeændringer skal fortolkes som en undtagelsesbestemmelse hvor kun uvæsentlige ændringer, der ikke påvirker helhedsindtrykket, kan foretages.

Mærkeændringer på ansøgte varemærker kan kun tillades, hvis der er tale om uvæsentlige ændringer. Mærkeændringer på registrerede mærker tillades kun, hvis der er tale om uvæsentlige ændringer, og hvis helhedsindtrykket af mærket forbliver det samme.

Sker ændringen allerede i ansøgningsfasen er betingelserne altså generelt ikke så strenge, som hvis mærket allerede er blevet registreret, men det er stadig kun ganske små ændringer, der tillades.

Som udgangspunkt må en mærkeændring aldrig medføre, at mærket bedømmes anderledes. De almindelige kriterier for vurdering af varemærker smitter dermed af på vurderingen af mærkeændringer. Vurderingen af om en mærkeændring kan accepteres, beror på et konkret skøn, hvor udgangspunktet altid skal tages i det mærke, der oprindeligt lå til grund for ansøgningen.