Ændring af ordmærker

Hovedreglen er, at indsættelse eller borttagelse af ord ikke accepteres.

Til illustration gennemgås neden for en række eksempler med henblik på at anskueliggøre praksis:

Som udgangspunkt anses følgende ændringer af et ordmærke for væsentlige og dermed ikke tilladte:     

  • Delinger af ord: f.eks. kunne WEBMANAGEMENT ikke ændres til WEB MANAGEMENT (VA 1996 01628) eller ROTOZIP ikke ændres til ROTO ZIP (VA 2001 02256).      
  • Tilføjelser eller fjernelse af bogstaver, stavelser eller hele ord: Dette gælder også selv om der er tale om deskriptive ord. F.eks. kan KJOLER ikke fjernes i mærket LILLY KJOLER (VR 1963 01739 og AN 2000 00006) og PRE FLUX kan ikke ændres til PRO FLUX (VA 1995 05801).   
  • Sammenføjninger eller adskillelser af ord ved hjælp af f.eks. bindestreger, hvis ordet derved skifter karakter: BIND-O-MATIC kan ikke ændres til BINDOMATIC og SMART CASH ikke til SMARTCASH.

Som udgangspunkt anses følgende ændringer af ordmærker for uvæsentlige og dermed tilladte

  • Udskiftning af erstatningsbogstaver, hvis de i det konkrete mærke ikke ændrer udtalen: Erstatningsbogstaver er bl.a.: c-k og s-z eller f-ph. F.eks. vil ELISABETH kunne ændres til ELIZABETH og TERRA BRASILIS er blevet ændret til TERRA BRAZILIS (VR 1991 06685).
  • Tilføjelse eller fjernelse af dobbelt konsonanter eller et enkelt bogstav, såfremt mærket har en vis længde: F. eks. vil LIPPERT kunne ændres til LIPERT, og TEAM EXTREME ændres til TEAM XTREME
  • Hvis et ord har flere officielle stavemåder, og det er et kendt ord, kan ændringen tillades. Tilsvarende hvis ændringer er begrundet i officielle sprogændringer, f.eks. Oda's mayonnaise til Oda's majonæse.
  • Store og små bogstaver kan byttes om, eller det ene kan erstatte det andet: F.eks. er TIFOOD ændret til TiFood (VA 1996 00933).
  • Apostroffer, accenter og lignende kan ind- eller udgå, hvis udtalen ikke dermed ændres.  
  • Bindestreger i et mærke kan fjernes, blot mærket forbliver i "dele" og ikke sammentrækkes: Eksempel herpå er mærket ESA-KIT der er ændret til ESA KIT (VR 2001 00274)