Notering vedrørende dobbeltbeskyttelse

Det følger af Madrid-protokollens Artikel 4b og VML §54, at en person eller virksomhed, som er indehaver af både en dansk varemærkeregistrering og en international registrering med gyldighed i Danmark, kan anmode om, at det noteres på den danske registrering, at der foreligger en international registrering. Noteringen i det danske register er ikke en betingelse for, at det internationale registrering træder i stedet for den danske, men noteringen har til formål, at dette forhold bliver synligt i det danske register.

Betingelserne herfor er:

  • at indehaver er den samme i begge registreringer
  • at det er samme varemærke,
  • at samtlige varer og tjenesteydelser i den danske registrering er omfattet af den internationale registrering og
  • at beskyttelsesdatoen for den internationale registrering ligger senere end den danske registrering.

Er disse betingelser alle opfyldt, får den internationale registrering materiel gyldighed i Danmark fra den danske registrerings ansøgningsdato.