Fornyelse af en varemærkeregistrering

Et varemærke, der er registreret, skal fornyes hvert 10. år for at vare ved. Bliver mærket ikke fornyet, ophører registreringen med at bestå.

Manglende fornyelse kan være tilsigtet, idet indehaveren af mærket ikke længere ønsker at beholde det pågældende mærke eller utilsigtet i den forstand, at indehaveren ved en fejl ikke får fornyet sit mærke inden for fornyelsesfristen.

Fornyelsen sker ved indbetaling af det fastsatte fornyelsesgebyr til Patent- og Varemærkestyrelsen tidligst 6 måneder før registreringsperiodens udløb. Fornyelse kan også ske i indtil 6 måneder efter registreringsperiodens udløb, idet der er fastsat et forhøjet gebyr for en sådan "for sen" betaling.

Det er for indehaveren af et varemærke vigtigt at være opmærksom på de gældende tidsfrister for fornyelse.

Styrelsen sender som del af proceduren ved fornyelser en påmindelse til indehaverne i form af et girokort med tilknyttet vejledning. Dette er alene en service, og rettidig betaling er altid indehaverens eget ansvar.

Styrelsen har ikke mulighed for at forlænge fristen, heller ikke selvom der samtidigt er anmodet om en ændring i registeret f.eks. en ændring i ejerforhold. Der er heller ikke hjemmel i varemærkeloven til genoprettelse af rettigheden, hvis mærket ikke er fornyet inden for fristen.

Sker der et utilsigtet ophør af den registrerede ret som følge af manglende - eller for sen - betaling af gebyret, må der indleveres en ny ansøgning om registrering af varemærket.

Du kan læse mere om de forskellige årsager til, at fornyelse ikke umiddelbart kan ske i følgende artikler Opdateret: 31. oktober 2012