Betaling af et for lille fornyelsesgebyr

Når fornyelsesgebyrer indbetales sker det, at det ikke er det fulde beløb, der indbetales.

Der kan være flere årsager til dette:

Indehaver kan have anvendt det først udsendte girokort, selvom betalingen skal ske med forhøjet fornyelsesgebyr. I så tilfælde er fornyelsesbegyret ikke indbetalt med frigørende virkning. Medmindre den resterende del af det forhøjede gebyr indbetales inden fristen for rettidig betaling udløber, vil varemærkeregistreringen derfor blive udslettet. Den del af fornyelsesgebyret, der er indbetalt vil i dette tilfælde blive tilbagebetalt.

Indehaveren kan også have undladt at betale det særlige tillægsgebyr for vare- eller tjenesteydelsesklasser. I så tilfælde skal det resterende gebyr enten indbetales inden fristen for betaling udløber, eller indehaveren skal oplyse, hvilke vare- og tjenesteydelsesklasser, der ikke skal fornys. Hvis der ikke bringes overensstemmelse mellem fornyelsesgebyrets størrelse og varemærkeregistreringens klassemæssige omfang, vil hele varemærkeregistreringen blive udslettet, og indehaveren vil få tilbagebetalt det indsendte beløb, da gebyret ikke er betalt med frigørende virkning.