Registreringens varighed

En varemærkeret, der stiftes ved registrering, gælder i 10 år fra registreringsdagen, men kan på begæring fornyes hvert 10. år. Registreringen kan dermed i princippet være evigtvarende. 

Et registreret varemærke kan dog ophøre med at bestå og kan blive udslettet af registeret af en række forskellige grunde, såsom administrativ ophævelse på baggrund af manglende brug.