Dom om udslettelse

En varemærkeregistrering kan udslettes umiddelbart, hvis der er truffet beslutning om det i en dom.

Det forudsætter dog, at dommen i sin formulering er entydig med hensyn til, at den pågældende varemærkeregistrering ved dommen ophæves, ugyldiggøres eller udslettes.

Hvis dommen derimod alene pålægger indehaver at udslette varemærket, vil Patent- og Varemærkestyrelsen ikke kunne udslette varemærkeregistreringen alene på baggrund af dommen. I så tilfælde må enten indehaveren selv anmode om udslettelse, eller der må anmodes om en administrativ ophævelse med begrundelse i dommens sagsgenstand. Dommen vil i så tilfælde blive lagt til grund ved Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af ophævelsessagen.Opdateret: 27. april 2009