Anmoders retlige interesse

Når et varemærke begæres udslettet, fordi indehaveren ikke kan findes, er det en betingelse, at den, der begærer mærket udslettet, har en retlig interesse deri.

Retlig interesse kan defineres som en individuel, konkret interesse, som er reel og aktuel.

Retlig interesse foreligger eksempelvis i de situationer, hvor en ansøgning om registrering af et varemærke støder på et ældre forveksleligt varemærke, eller hvor en indehaver af et virksomhedsnavn bliver opmærksom på, at der eksisterer et ældre varemærke, der kolliderer med virksomhedsnavnet.

Kan indehaveren af det ældre varemærke ikke findes, foreligger der i sådanne tilfælde den fornødne retlige interesse til at begære mærket udslettet.Opdateret: 27. april 2009