Begrundet tvivl om eksistensen af en mærkeindehaver

Ved anmodning om udslettelse af varemærker, hvor der er tvivl om indehavers eksistens, skal denne tvivl være begrundet.

Ved aktieselskaber og anpartsselskaber, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal der ud over dokumentation for, at selskabet er ophørt eller opløst, også foreligge oplysninger fra kurator eller skifteretten om ejerforholdene til selskabets varemærker. Er disse ikke overdraget til andre, kan mærket slettes.

Er der tale om andre typer af virksomheder, kan den, der anmoder om udslettelse af mærket, også dokumentere, at breve, som er sendt til mærkeindehaveren, kommer retur, samt at man ikke ved opslag i tilgængelige virksomhedsfortegnelser kan finde mærkeindehaver.

Er virksomheden i betalingsstandsning, underkastet tvangsakkord eller er konkursen endnu ikke afsluttet, er udgangspunktet, at mærkeindehaver stadig findes.

Er mærket indehavet af en person, må det dokumenteres, at mærkeindehaver er død uden at efterlade sig arvinger. Er der arvinger, falder varemærket i arv efter arvelovens almindelige regler.

Når der er udpeget en fuldmægtig, er formodningen, at mærkeindehaver ikke er forsvundet. Det er imidlertid ikke udelukket, at der alligevel kan rejses begrundet tvivl om, at der eksisterer en mærkeindehaver.Opdateret: 27. april 2009