Krav til anmodning om udslettelse

Det er en betingelse, at anmodningen om udslettelse af et varemærke klart identificerer det varemærke, som ønskes slettet.

Der skal redegøres for, hvordan den, der begærer mærket udslettet, har en retlige interesse heri.

Den, der anmoder om udslettelse af et varemærke, skal endvidere kunne dokumentere, at der er begrundet tvivl om mærkeindehaverens eksistens, eller at dennes adresse er ukendt.Opdateret: 20. marts 2009