Mærkeindehavers adresse er ukendt

Ved udslettelser efter varemærkelovens § 31 er det ikke altid nødvendigt at dokumentere en begrundet tvivl om mærkeindehaverens eksistens.

Der er tilfælde, hvor en begrundet tvivl om mærkeindehavers eksistens ikke kan godtgøres. Det kan imidlertid dokumenteres, at alle breve sendt til mærkeindehaver kommer retur, og at man ikke ved opslag i de offentlige registre, herunder Folkeregisteret, kan finde mærkeindehaver. I sådanne tilfælde kan det pågældende varemærke slettes alene på baggrund af, at mærkeindehaverens adresse er ukendt.

Det påhviler den, der anmoder om udslettelse at dokumentere, at mærkeindehavers adresse er ukendt.Opdateret: 20. april 2009