Indehavers anmodning om udslettelse

Hvis den der står i varemærkeregisteret anmoder om, at varemærket skal udslettes, vil udslettelsen ske. Patent- og Varemærkestyrelsen er ifølge varemærkelovens § 39, stk. 2 berettiget til at anse den sidst noterede indehaver som rette indehaver.

Hvis en anden end den noterede indehaver anmoder om, at varemærket skal udslettes samtidigt med, at han oplyser at han har overtaget retten til varemærkeregistreringen, vil sagen først blive behandlet som en overdragelse, og først efter overdragelsen er noteret, kan udslettelsen ske.

I forbindelse med indehavers anmodning om udslettelse vil Patent- og Varemærkestyrelsen informere eventuelle noterede licenstagere.Opdateret: 27. april 2009