Ansøgningens sprog

Ifølge Registreringsbekendtgørelsens § 5 kan Patent- og Varemærkestyrelsen behandle ansøgninger, hvis disse foreligger på dansk, engelsk, svensk eller norsk.

Listen over varer og tjenesteydelser skal imidlertid indsendes på dansk til publicerings formål inden for en given frist fastsat af Patent- og Varemærkestyrelsen. Hvis en sådan oversættelse ikke foreligger ved fristens udløb, afslås ansøgningen. Hvis listen over varer og tjenesteydelser er affattet på engelsk og består af termer, der er at finde i de officielle Nice klassifikations bøger, kan Patent- og Varemærkestyrelsen udarbejde et forslag til en oversættelse af listen.

Hvis ansøgeren anmoder om det, kan sagsbehandlingen endvidere foregå på engelsk, jf. Registreringsbekendtgørelsens § 41. Patent- og Varemærkestyrelsen kan dog til enhver tid beslutte, at sagsbehandlingen skal foregå på dansk. De dokumenter som Patent- og Varemærkestyrelsen modtager i forbindelse med en sag, skal foreligge på enten dansk, engelsk, svensk eller norsk. Er dokumenter affattet på andre sprog, skal der indleveres en oversættelse heraf.Opdateret: 25. januar 2010