Gengivelse af varemærket

Varemærkeansøgningen skal indeholde en gengivelse af det mærke, der søges registreret. Gengivelsen af mærket er en betingelse for, at der kan tildeles en ansøgningsdato.

Der kan kun søges et mærke registreret pr. varemærkeansøgning, og gengivelsen af mærket skal derfor være entydig. Hvis der indleveres flere varierende gengivelser af mærket, betragtes det som flere forskellige selvstændige mærker. Når en ansøgning indeholder flere mærker, kan der ikke tildeles en ansøgningsdato, før det er afklaret præcist hvilket af mærkerne, som ansøgningen gælder.

Et mærke skal altid kunne gengives grafisk.

Et mærke kan bestå af ord/tal eller en figur eller en kombination af disse. Hvis et mærke består af en figur eller en figur kombineret med et ord, skal der indsendes et aftryk af eller en billedfil med mærket. Består mærket udelukkende af ord og tal, er det tilstrækkeligt at skrive ordene/tallene. Patent- og Varemærkestyrelsen skelner således mellem figurmærker og ordmærker.

Særlige udformninger af ord - fx. ord med særlige skrifttyper - betragtes som en figur, og der skal derfor indsendes billedfil med eller aftryk af mærket.

Figurmærker kan indleveres i sort/hvid eller farver (herunder gråtoner, der også betragtes som farver). Dette skal fremgå af ansøgningen. Hvis mærket er ansøgt i farver, skal den indsendte billedfil eller det indsendte aftryk således vise mærket i disse farver.

Et mærke, der søges registreret i farver, bliver registreret i præcis den farvekombination, der fremgår af den indsendte billedfil eller aftryk.

Hvis et mærke i samme ansøgning indsendes både i en sort/hvid positiv version og en sort/hvid negativ version, samt i en farveversion betragtes det som flere mærker. Det skal derfor afklares hvilket af de tre mærker ansøgningen skal omfatte, førend ansøgningen kan viderebehandles.

Hvis en ansøgning er udfyldt med håndskrift betragtes et mærke, der er påført ansøgningen med den samme håndskrift ikke som en figur men derimod som ord.

For særlige typer af mærker vil det desuden være normalt, at det i ansøgningen oplyses, hvilken type mærke, der er tale om. Dette gælder bl.a. for bevægelige mærker, duftmærker, farvemærker, lydmærker og vareudstyrsmærker. For sådanne mærker er der også særlige krav til den grafiske gengivelse af mærket. Opdateret: 24. februar 2010