Flere mærker

Patent- og Varemærkestyrelsen oplever jævnligt, at der i en varemærkeansøgning er gengivelser af flere forskellige mærker eller gengivelse af et mærke i flere varierende udgaver.

Hvis det ikke i ansøgningens tekst eller indhold i øvrigt er klart, hvilket af mærkerne eller mærkevarianterne, der søges registreret, kan ansøgningen efter omstændighederne først tildeles en ansøgningsdato, når det er afklaret hvilket af mærkerne, som varemærkeansøgningen gælder.

De mest almindelige tilfælde, hvor det, der indsendes, betragtes som flere mærker, er de tilfælde, hvor der indsendes:

  • et sort/hvidt mærke og et mærke i farvegengivelse - uden at det i ansøgningen er angivet om mærket søges registreret i s/h eller i farver.
  • et sort/hvidt mærke i to varianter, nemlig en negativ og en positiv udgave
  • en gengivelse af mærket i flere forskellige farvevarianter
  • en ansøgning, hvor der er skrevet et ordmærke, men hvor der samtidig vedlægges en gengivelse af et figurligt element - uden at det er angivet om ansøgningen dækker ordet eller det figurligt udformede mærke eller måske endda en kombination af disse.

I tilfælde, hvor styrelsen ikke ud fra ansøgningen kan se præcist, hvilket mærke, der skal lægges til grund i ansøgningen, vil ansøger blive kontaktet indenfor de første dagen efter ansøgningen er modtaget.

Hvis der allerede er blevet tildelt ansøgningen en ansøgningsdato, når usikkerheden opstår, vil det bero på en konkret vurdering af sagen om ansøgningsdatoen kan bibeholdes, om en mærkevariant kan accepteres efter reglerne om mærkeændringer eller om ansøgningsdatoen skal rykkes.Opdateret: 5. februar 2010