Grafisk gengivelse

Ifølge varemærkelovens § 2 kan et varemærke bestå af alle arter tegn, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk.

I bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker § 2, stk. 2 fremgår endvidere, at varemærkeansøgningen skal indeholde en nøjagtig gengivelse af mærket.

Begrebet "tegn, som kan gengives grafisk" omfatter også tegn, der ikke i sig selv kan opfattes visuelt. En af forudsætningerne for, at et varemærke kan registreres, er dog altid, at der foreligger en grafisk nøjagtig gengivelse af varemærket, særligt ved brug af figurer, linjer eller skrifttegn, og at gengivelsen skal være klar og præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.

Den grafiske gengivelse af mærket er for langt de fleste varemærker fuldstændig uproblematisk. Hvis mærket udelukkende består af ord, skrives ordene således blot med en standardskrifttype i ansøgningen. Hvis mærket består af særligt udformede ord, et logo eller en kombination af disse vedlægges et aftryk af mærket eller der indsendes en fil med afbildning af mærket.

Ofte indsendes et mærke i flere varierende udgaver. I så tilfælde betragtes ansøgningen som omfattende flere mærker.

For visse mærketyper kan der opstå problemer i forbindelse med den nøjagtige grafiske gengivelse af mærket. Dette gælder bl.a. ved følgende mærketyper:Opdateret: 12. september 2012