Grafisk gengivelse af bevægelige mærker

Et bevægeligt varemærke, f.eks. i form af en animation, kan efter Patent- og Varemærkestyrelsens praksis gengives grafisk på en måde, der er tilstrækkelig nøjagtig til, at det kan udgøre et varemærke.

I forhold til bevægelige varemærker kræves det, at mærket skal gengives ved en afbildning af en række af de nøglebilleder, som mærket indeholder, samt at billederne skal være nummereret i den rækkefølge, de indgår i mærkets billedsekvens. Herved er det muligt at gengive mærket præcist og objektivt.

Den grafiske gengivelse af et bevægeligt varemærke skal således altid indeholde mere end en afbildning. Hvor mange billeder, et bevægeligt varemærke må indeholde, afhænger af en konkret vurdering.  

Det skal bemærkes, at meget lange animationssekvenser eller egentlige film næppe kan opfylde varemærkelovens krav om distinktivitet.

Ved registrering af et bevægeligt varemærke, noterer Patent- og Varemærkestyrelsen i bemærkningerne til registreringen, at der er tale om et bevægeligt varemærke.

 Opdateret: 27. april 2009