Grafisk gengivelse af hologrammer

Hologrammer kan efter Patent- og Varemærkestyrelsens praksis gengives grafisk entydigt ved, at der indsendes et eksemplar af hologrammet sammen med en fotokopi af hologrammet.

Ved at belyse hologrammet gennem fotokopieringsprocessen, vil fotokopien vise alle elementer i hologrammet, og den gengivelse, der skabes ved fotokopieringen, udgør således en nøjagtig grafisk gengivelse af hologrammet.Opdateret: 27. april 2009