Grafisk gengivelse af vareudstyr

Begrebet vareudstyr dækker over mærker bestående af en gengivelse eller afbildning af den emballage, varen sælges i, en del af denne emballage eller en gengivelse eller afbildning af varen selv eller dele af denne vare.

Det er således direkte nævnt i varemærkelovens § 2, stk. 1, nr. 4, at et varemærke kan bestå af varens form, udstyr eller emballage.

Ved den grafiske gengivelse af sådanne mærker, er det vigtigt, at hele vareudstyret kan ses. I nogle tilfælde vil den grafiske gengivelse af et sådan mærke derfor bestå af en afbildning, der viser vareudstyret se fra flere sider eller vinkler.

Den grafiske gengivelse af sådanne mærker kan være tredimensionel i form af f.eks. et foto, men gengivelsen kan også ske i form af en tegning. Normalt vil kravet til grafisk gengivelse af sådanne mærker ske ved, at der indsendes et aftryk eller en afbildning af mærket.

Hvis ansøger anmoder om det, suppleres gengivelsen med en bemærkning i registeret om, at mærket er tredimensionelt. Noteringen af dette er ikke en forudsætning for at opfatte mærket som et vareudstyrsmærke. Hvis den grafiske gengivelsen i sig selv viser en tredimensionel form, vil Patent- og Varemærkestyrelsen behandle mærket som et vareudstyrsmærke.

Hvis det af det indsendte aftryk eller den indsendte billedfil er svært at se, om der er tale om et tredimensionelt mærke eller et todimensionelt logo, vil Patent- og Varemærkestyrelsen kontakte ansøger for at få afklaret spørgsmålet.Opdateret: 27. april 2009