Videreførelse af en international registrering

En international registrering kan videreføres i Danmark, jf. varemærkelovens § 53, stk. 2, varemærkebekendtgørelsen § 36 og Madrid Protokollen, artikel 9e.

Ønsker man at videreføre registreringen skal man indlevere en ny dansk varemærkeansøgning.

Ansøgningen skal indeholde en henvisning til den internationale registrering samt oplysning om datoen og eventuel prioritet for den internationale registrering eller datoen for en efterfølgende designering.

Ansøgningsgebyret fremgår af styrelsens prisliste, læs mere her.

En ansøgning om videreførelse af en international registrering behandles på samme måde som nationale ansøgninger.Opdateret: 4. juli 2014