Forvekslelighed mellem varemærker

En ret til et varemærke indebærer, at andre ikke må gøre erhvervsmæssigt brug af eller kan få registreret et lignende kendetegn for de samme eller lignende varer og tjenesteydelser. Denne ret er et grundlæggende princip i varemærkerettens indhold.

Den "rene" forvekslelighed mellem to mærker foreligger, når forbrugeren tager fejl af to varemærker og antager det ene mærke for at være det andet. Herudover kan forvekslelighed opstå i den situation, hvor forbrugeren godt kan se forskel på mærkerne, men hvor visse ligheder mellem mærkerne alligevel betyder, at forbrugeren fejlagtigt tror, at varerne eller tjenesteydelserne kommer fra samme udbyder. Denne form for forvekslelighed betegnes også som "forbindelsesforvekslelighed".

For kriterier for forvekslelighedvurderingen, se de underliggende artikler om principper for forvekslelighedsvurderingen samt om lighed mellem henholdsvis mærker og varer/tjenesteydelser.Opdateret: 6. november 2019