Begrebsmæssig lighed

Mærkernes begrebsmæssige indhold (mærkernes "betydning" eller de associationer mærkerne giver) kan have stor betydning for vurderingen af mærkelighed. Dette gælder særligt, hvor der også er synsmæssig og lydlig lighed til stede.

Har to mærker således samme begrebsmæssige indhold og en vis grad af lydlig og synsmæssig lighed, vil de ofte kunne forveksles, fx DOBBELTDÆKKER og DOUBLEDECKER.

Har det ene eller begge mærker hver deres forskellige velkendte betydning, vil mærkerne derimod typisk ikke kunne forveksles. Det afgørende er her, at et mærke, der indeholder et ord med et velkendt meningsindhold, som udgangspunkt ikke vil blive forvekslet med et mærke, med et andet velkendt meningsindhold. Dette gælder, selvom varerne ikke har relation til ordets meningsindhold. Det er en forudsætning, at betydningen af ordet er kendt i Danmark.

Som eksempler på afgørelser, hvor der særligt blev lagt vægt på det begrebsmæssige indtryk, kan nævnes:

OLD GARDEN # DANISH GARDEN, VR 1997 03110, AN 1998 00081: Her blev der lagt vægt på begyndelsen af mærkernes velkendte og forskellige meningsindhold.

VVS-DIALOGI # DIALOG, VR 1997 01208, AN 1998 00098: I denne sag blev det tillagt betydning, at DIALOGI er et kunstord, hvorimod DIALOG betyder samtale.

EURICA # ERIKA, VR 1999 00319, AN 1999 00043: ERIKA opfattes som fornavn, mens EURICA er kunstord, som - på grund af forstavelsen EU- giver associationer til Europa. Mærkerne fandtes derfor ikke forvekslelige.

ROCKET # POCKET, VR 1999 00511, V 13/97: I denne sag lagde Ankenævnet vægt på den markante begrebsmæssige forskel på de to ord, samt at betydningen af ordene måtte anses som almindelig kendt her i landet.Opdateret: 6. november 2019