Stærke mærkeelementer

Mærker er stærke, hvis de er meget særprægede og dermed i høj grad adskiller sig fra andre mærker. Giver mærker eller mærkeelementer derimod associationer til bestemte varer eller tjenesteydelser, eller egenskaber ved disse, eller er mærkerne eller mærkeelementerne hyppigt anvendt, er de svage. Tilsvarende har mærker, der alene på grund af indarbejdelse har opnået særpræg, ofte et meget snævert beskyttelsesomfang.

Ved vurderingen af forvekslelighed er det vigtigt at tage hensyn til, om mærkerne består af stærke eller svage mærkeelementer. Mærkets beskyttelsesomfang afhænger af, hvor stærkt eller svagt mærket er. Ved beskyttelsesomfang menes, hvor meget beskyttelse et varemærke kan gives i forhold til andre nyere mærker.

Indeholder et mærke et svagt mærkeelement kan andre mærker ligge tættere på, førend mærkerne vil være forvekslelige. Den omstændighed, at to mærker har samme svage mærkebestanddel til fælles, vil således ikke i sig selv være nok til at betragte dem som forvekslelige. Der skal typisk mere til.

Omvendt har et stærkt mærke et større beskyttelsesomfang i den forstand, at andre mærker ikke må ligge så tæt på, førend det pågældende mærke krænkes.

Der er ikke tale om nogen fast standard, men om en graduering af beskyttelsen alt efter hvor stærkt/svagt et mærke eller mærkeelement er.

Det er karakteristisk for stærke mærker, at de som udgangspunkt ikke giver associationer til varer eller tjenesteydelser omfattet af mærket eller til egenskaber ved disse varer/tjenesteydelser. De er ej heller hyppigt anvendte. Disse mærker nyder større beskyttelse end svage mærker. Stærke mærker består dels af originale fantasiord (abstrakte ord) som eksempelvis HARIBO eller IKEA, dels af uoriginale ord (ord med meningsindhold) som eksempelvis TULIP for fødevarer. Beskyttelsesomfanget er størst ved originale fantasiord, da disse ikke har et meningsindhold og ikke forekommer i samme omfang som de uoriginale ord.Opdateret: 6. november 2019