Indarbejdede mærkedele

Ord uden særpræg, kan kun registreres, hvis de er kombineret med et særpræget element - et andet ord eller en figur -, eller hvis mærket er indarbejdet. Registreres ord uden særpræg i kombination med et andet element, opnår mærkeindehaver alene eneret til mærket i sin helhed, og ikke til det pågældende ord i sig selv.

Som udgangspunkt tillægges ord eller mærkeelementer helt uden særpræg kun yderst begrænset vægt ved vurderingen af mærkelighed, netop fordi der ikke er opnået en eneret til dette. Ved vurderingen af mærkelighed skal der derimod lægges vægt på det dominerende element i mærket.

Ord uden særpræg, der kun er registreret, fordi de er indarbejdet, har et meget snævert beskyttelsesomfang. Som eksempler kan nævnes, at AALBORG BYVIN er registreret side om side med AALBORG, og SUPERISLIGA er registreret side om side med SUPERLIGA.

Heller ikke det indarbejdede ordmærke SKÆLSKØR FRUGTPLANTAGE kunne forhindre registreringen af figurmærket VR 2005 04091 FRISK FRUGT SKÆLSKØR.Opdateret: 6. november 2019