Mærker med ofte anvendte mærkedele

Hvis en mærkebestanddel bliver brugt i mange varemærker, er det en indikator for, at den pågældende bestanddel skal betragtes som et svagt mærkeelement.

Eksempler på sådanne mærkeelementer er fx hyppigt anvendte ord som STAR, KRONE eller SUN.

En undtagelse hertil er de tilfælde, hvor de pågældende mærker alle tilhører den samme indehaver.


Når indehaveren af sådanne varemærke konsekvent og gennemgående bruger en bestemt bestanddel i mange af sine mærker, betyder det også, at mærkebestanddele, der under andre omstændigheder ville være svage bestanddele, bliver særdeles stærke bestanddele.

Blandt eksempler fra praksis, hvor der er lagt vægt på, at der kunne antages en forbindelse, kan fremhæves:

Ankenævnet erklærede i V 14/91, at konstruktionen UNO OFFICE for "kontorindretning" i klasse 20 ville frembyde "en væsentlig risiko for forveksling" med en anden producents varemærker UNO FORM, UNO DESIGN og UNO LINE for "køkken- og skabselementer". Det blev lagt til grund, at UNO var det bærende element, og det ord forbrugerne ville hæfte sig ved.Opdateret: 6. november 2019