Søg i artikler

Avanceret søgning

Stavelser

Vurderingen af lighed mellem ordmærker er altid en konkret vurdering i hver enkelt sag. De underliggende artikler beskriver de overordnede retningslinjer for lighedhedsvurdering, som afspejler administrativ praksis og siker ensartethed i vores vurdering.

Disse retningslinjer kan hovedsagligt bruges til mærker bestående af kunstord, da andre aspekter af ordene i mærkerne ofte vil gør sig gældende, når ordene har kendte betydninger.Opdateret: 6. november 2019