Mærker på 2 stavelser over for 5 stavelser eller derover