Mærker på 4 stavelser over for 1 stavelse

Mærker på fire stavelser ligner som oftest ikke mærker på en stavelse.