Brug af navne i overensstemmelse med god markedsføringsskik

Ifølge varemærkelovens § 5 kan en indehaver af et varemærke ikke forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af eget navn og adresse, hvis denne brug i øvrigt er i overensstemmelse med god markedsføringsskik.

God markedsføringsskik omfatter bl.a. principper om, at ens brug ikke må kunne fremkalde forveksling med en andens varemærke eller på anden vis uretfærdigt udnytte en andens kendtegn.

Om begrebet "god markedsføringskik", se for eksempel bogen Markedsføringsretten af Peter Møgelvang Hansen, Thomas Riis og Jan Trzakowski.Opdateret: 6. november 2019