Efternavne som også er et fornavn

Fornavne er som udgangspunkt registrerbare. Hvis et efternavn også er et fornavn fx Wolle, udgør navnet ikke en hindring, medmindre det er anført på en sådan måde i mærket, at det naturligt må opfattes som et efternavn.

En variant af denne problemstilling kan ses i sagen MAX RENÉ, VR 1991 07316. René er et beskyttet efternavn. Styrelsen henviste til, at mærket fremtrådte som navnet på én bestemt person. Ansøger gjorde gældende, at MAX RENÉ begge er godkendte fornavne og oplyste, at det fulde navn på grundlæggeren af ansøgers selskab var Max René Egede Thomsen. På den baggrund blev mærket registreret, da mærket også kunne fremstå som en sammensætning af to fornavne.

Opdateret: 6. november 2019