Indarbejdelse af et mærke indeholdende et beskyttet navn

Et varemærke, der består af eller indeholder et beskyttet personnavn, kan registreres for en person eller virksomhed, der ikke umiddelbart har hjemmel hertil, hvis det dokumenteres, at navnet er indarbejdet som varemærke for den pågældende person eller virksomhed. Dette gælder også under en indsigelsessag, hvor bæreren af personnavnet har fremsat indsigelse mod mærkets registrering.

Et varemærke indeholdende personnavnet ZANDERS blev anset for indarbejdet for selvkopierende papir, efter at det med en brancheerklæring var dokumenteret, at navnet havde været brugt i ca. 7 år (VR 1994 04470).

I en ansøgning, hvor et mærke indeholdt personnavnet IKKALA (VA 1994 02452), kunne ansøger dokumentere at have solgt chokolade fra 6 butikker i Københavnsområdet siden slutningen af 60'erne. Da der kun var tale om brug i et lokalområde, blev dette imidlertid ikke anset for tilstrækkeligt til, at navnet kunne anses for indarbejdet for chokolade. Materialet måtte suppleres med en erklæring fra brancheforeningerne om, at chokoladen fra denne producent var kendt under navnet IKKALA i hele branchen.Opdateret: 6. november 2019