Navne med sekundær betydning

Et efternavn, der også har en anden og selvstændig betydning på dansk, er som udgangspunkt ikke en hindring for registrering af et varemærke, der består af eller indeholder dette navn. Det vil her være afgørende, om varemærket bliver opfattet som et navn eller som et ord med et selvstændigt meningsindhold. Eksempler på navne med en kendt sekundær betydning er Skov, Gren, Jul eller Park.

Tilsvarende gælder navne, der har en sekundær betydning på et andet sprog end dansk, når denne betydning må antages at være almindelig kendt i Danmark.

Styrelsen har eksempelvis registreret det sjældne navn SPINNER som varemærke i sagen VR 1994 00428. På engelsk er SPINNER bl.a. en betegnelse for en spinder(ske), hvilket måtte antages at være kendt i Danmark.

Er navnet anført i mærket på en sådan måde, at det kun kan antages, at der er tale om et navn, fx fordi det står i genitivform, vil navnet udgøre en hindring uanset den sekundære betydning.Opdateret: 6. november 2019