Navne som også er stedsangivelser

Nogle varemærker udgør både et personnavn og en stedsangivelse. Det vil her være afgørende, om mærket naturligt bliver opfattet som en stedsangivelse eller som et navn. Det vil i den forbindelse være af betydning, om og i givet fald hvor kendt stedsangivelsen er i Danmark.

Figurlige elementer, fx omridset af et land eller et flag, kan have betydning, i det omfang figurelementerne understreger opfattelsen af mærket som en stedsangivelse. I disse tilfælde vil mærket ikke blive opfattet som et personnavn, og mærket vil derfor ikke blive bedømt efter varemærkelovens § 14, nr. 4.Opdateret: 6. november 2019