Navne på kendte personer

Ifølge varemærkelovens § 14, nr. 4 er det en relativ registreringshindring, hvis et varemærke kan opfattes som et personnavn, som en anden har lovlig adkomst til.

Det betyder efter vores praksis, at et mærke der består af eller indeholder for- og/eller efterrnavnet på en i Danmark kendt person, kan udelukkes fra registrering, hvis vedkommende gør indsigelse. Hvilken hindring navnet udgør afhænger af en samlet vurdering af selve navnet, graden af kendthed og hvad personen er kendt for. I tilfælde af at den kendte person er død, vil arvingerne som udgangspunkt kunne gøre retten gældende.

Navne på forlængst afdøde, kendte personer er dog ikke i sig selv en hindring for registrering af et varemærke i henhold til varemærkelovens § 14, nr. 4, idet eventuelle arvingers ideelle rettigheder til navnet herefter anses for ikke at eksistere. For at der er tale om en forlængst afdød person, skal der være gået minimum 70 år efter vedkommendes død.

Der kan dog være andre hindringer for mærkets registrering selvom den kendte person er forlængst afdød, såsom at mærket kan mangle særpræg eller være vildledende.

Som eksempel fra styrelsens praksis kan henvises til, at vi har registreret VA 2009 00690, ordmærket JIMI HENDRIX for bl.a. "CD'er" i klasse 9 og "musikinstrumenter" i klasse 15. Jimi Hendrix døde i 1970, og er således ikke forlængst afdød. Selvom det således ikke kan udelukkes, at der er eventuelle arvingerne, der ville kunne støtte ret på en adkomst til dette navn, så er der alene tale om en relativ hindring, hvorfor registrering ikke kan nægtes af styrelsen ex officio. Derudover vil styrelsen som udgangspunkt ikke henvise til, at mærket er uden særpræg eller vildledende, da der fortsat kan bestå visse rettigheder til navnet.

I dommen V-140/97 fra Sø- og Handelsretten blev der bl.a. taget stilling til andres brug af Georg Jensens portræt og signatur. Heraf fremgår det, at en registrering af en signatur som et figurmærke varemærekeretligt er at betragte på samme måde som et navn. Da der kun var passeret 65 år siden Georg Jensens død, fandtes sagsøgtes anvendelse af signaturen som varemærke at være uberettiget. Der henvises i dommen til "hensynet til beskyttelse af en persons integritet", som baggrunden for beskyttelsen af bl.a. en signatur.Opdateret: 6. november 2019