Navne som del af et figurmærke

Nogle varemærker består af andre bestanddele end selve personnavnet. Hvis mærket tillige indeholder en figur, er det afgørende, hvor dominerende navnet er i forhold til figurelementet. Er navnet meget lidt dominerende, vil styrelsen ikke anvende varemærkelovens § 14, nr. 4. Et eksempel herpå kan være en vinetiket, hvor de figurlige elementer typisk er meget fremtrædende.Opdateret: 6. november 2019