Vurdering af lighed mellem et navn og et varemærke

Bedømmelsen af om der er tilstrækkelig lighed mellem et varemærke og et personnavn efter varemærkelovens § 14, nr. 4, adskiller sig fra vurderingen af, om to varemærker er forvekslelige efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 ved, at der skal være identitet eller næsten-identitet mellem varemærket og personnavnet, førend navnet kan forhindre registreringen af det yngre varemærke.

Opdateret: 6. november 2019