Mærker bestående af den væsentligste del af en titel

§ 14, nr. 5 anvendes også ved varemærker, der ikke er identiske med en titel, men dog indeholder den væsentligste del af en titel på et beskyttet værk:

SHERLOCK HOLMES, VA 1968 01749: Styrelsen traf afgørelse om, at varemærket SHERLOCK HOLMES var uegnet til registrering, da Sherlock Holmes udgjorde den væsentligste del af titlen på bogen "The Adventures of Sherlock Homes" af forfatteren Arthur Conan Doyle.

Eksempler på mærker hvor § 14, nr. 5 ikke blev anvendt: 

Double 0 007seven, VR 1988 03765: Styrelsen fandt ikke § 14, nr. 5 til hinder for registrering af mærket "Double 0 007seven", der indeholder betegnelsen "007", da betegnelsen "Double 0 007 Seven" ikke er en bogtitel af Ian Flemming.

KÆRLIGHED VED SIDSTE HIK, VR 2000 04650: Varemærket KÆRLIGHED VED SIDSTE HIK blev ikke mødt med en indvending efter varemærkelovens § 14, nr. 5, da mærket ikke er identisk med titlen på Dennis Jürgensens roman "Kærlighed ved første hik" og filmen af samme navn.