Titler bestående af ét ord

Som angivet i artiklen Beskyttelsen af særegne titler er det en betingelse for beskyttelse efter varemærkelovens § 14, nr. 5 at,

  • titlen er særegen,
  • titlen angår et ophavsretligt beskyttet værk og
  • ophavsretten fortsat består.

Mange titler opnår den nødvendige grad af særegenhed ved, at titlen er sammensat af flere ord, der er sammensat på en særlig måde. Består titlen af ét ord alene, er det således afgørende for, om titlen er beskyttet efter bestemmelsen, at ordet i sig selv kan anses for særegent.

Er der tale om et fantasiord, vil titlen typisk være særegent. Er der derimod tale om en titel, der indeholder et helt almindeligt ord, er det væsentligt, om ordet har nogen relation til det emne, som det ophavsretligt beskyttede værk behandler eller vedrører. Som eksempel kan nævnes sagen VR 1989 08267, hvor mærket PLATOON blev registreret uden henvisning til varemærkelovens § 14, nr. 5. Ordet "platoon" betyder "militærdeling", og denne titel er ikke særegen for navnet på en amerikansk krigsfilm.

Samtidig er det også af betydning, hvad varemærket vedrører. Er ordet eksempelvis beskrivende for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket vedrører, vil selv en "særegen" titel som udgangspunkt ikke kunne forhindre, at varemærkeindehaveren anvender dette ord på en beskrivende måde. Varemærkeindehaveren vil dog typisk heller ikke selv opnå en eneret til ordet i sig selv, men kun til mærket i sin helhed, dvs. i sammenhæng med evt. figurlige elementer i mærket.

Eksempler fra vores praksis:

GODZILLA, VR 1994 00476: En begæring om administrativ ophævelse af mærket GODZILLA blev i 1999 taget til følge. GODZILLA er en særegen titel på Toho Co. Ltd.'s beskyttede litterære eller kunstneriske værk, der består dels af en tegneserie og videospil, dels af biograf- og TV-film.

BRAVEHEART, VR 2005 00202: I indsigelsesafgørelsen vurderede vi, at ordmærket udgjorde en krænkelse af den særegne titel på en film (Braveheart, 1995, 20th Century Fox). Mærket var ansøgt for "øl".